top of page

תודה לציונות

עדיין ביום הזיכרון לחללי צה"ל וכמה שעות לפני יום העצמאות, אני חייב לומר כמה מילים על ציונות, אחד הערכים היותר חשובים פה שמשום מה חובטים בו בלי הרף. ביום השואה שחל בשבוע שעבר הסתובבתי בבני ברק. הייתה צפירה, וישראל עמדה מלכת. בבני ברק פחות עמדו מלכת, וזה ממש הפתיע אותי. למה זה הפתיע אותי? קודם כל, כי החרדים עצמם יודעים שתמיד יהיה מי שיחפש לראות אותם עומדים בצפירה, הרי זה חומר סטנדרטי למהדורות חדשות בימים אלו של יום השואה ויום הזיכרון לחללי צה"ל, וגם כי חשבתי שהמוסכמה המקובלת היא שאם אתה ברחוב אתה עוצר למרות שצפירה זה מנהג גויים או מה, וממלמל פרק תהילים או משניות לצורך כסת"ח מול היושב במרומים. ככה אתה מכבד גם את הסובבים אותך וגם את ישראל, המדינה שאתה חי בה ומקיימת אותך ושומרת עליך.

המחשבה הזו הביאה אותי לאחד הפרדוקסים הכי מוצלחים בעיניי בעניין החרדים ויחסם לציונות. הרי טרם קום המדינה החרדים כגוף, על רבניהם ואדמו"ריהם, נלחמו בשיניים נגד כל הקונספט של ציונות ונגד הקמת מדינת ישראל, אותה ראו כרעיון עוועים. מלבד טיעון דתי קלוש נגד הקמת מדינה יהודית, הטיעון העיקרי היה שהציונות תביא את היהודים והיהדות לידי שמד. עכשיו, חשוב להבין שהמונח "שמד" אמנם דומה למונח "השמדה", אולם שונה ממנו באופן מהותי: בעוד שהשמדה מתייחסת לחיסול פיזי, הרי ששמד מתייחס לחיסול רוחני ונחשב בעיני החרדים לחמור ממנו בהרבה. החרדים התנגדו לציונות ולמדינת ישראל כי חששו שהן יביאו את היהודים כולם - ואותם בכללם - לידי שמד.

אבל הפרדוקס הכי גדול כאן הוא שהציונות הצילה הכי הרבה יהודים והביאה לשימורה של היהדות הרבה יותר מהחרדים. כי תסתכלו סביבנו עכשיו: איפה יש הכי הרבה יהודים? בישראל כמובן. איפה יש הכי הרבה חרדים? הכי הרבה ישיבות? הכי הרבה בתי כנסת? הכי הרבה לימוד תורה? בישראל כמובן. כל זה לא היה קורה ולא היה מתקיים לולי הציונות. את הגישה החרדית הנוכחית לפיה מדינת ישראל היא רע הכרחי והיהודים שאינם חרדים הם גם מטרד וגם תינוקות שנשבו אני רואה ככפיות טובה מצד החרדים. כן, כפיות טובה. אם הממסד החרדי מקשה על הגיורים והמתגיירים, מקשה בנושאי כשרות, ומקשה בנושא חתונה וגירושים – הוא כפוי טובה. ושיא הפרדוקס: דווקא אותו ממסד חרדי הוא זה שדוחף יותר יהודים החוצה מהיהדות ומרחיק אותם כשהוא מאלץ אותם למצוא פתרונות אלטרנטיביים כמו להתחתן בחו"ל, למשל. בהקשר הזה אני חושב שהחרדים חבים לציונות חוב גדול ועדיף היה שיכירו לה מעט תודה, כמו כולנו.

פוסטים נוספים שעשויים לעניין אותך: טיפול שורש, עוד לא אבדה תקוותנו, מראה שחורה

רוצים לדעת מתי עולה פוסט חדש?
הירשמו כאן:

הפוסט הבא בדרך אליך :)

bottom of page