top of page

משהו ממני

אני יודע שיש הרבה אנשים שעולצים על זה שאולמרט נכנס לכלא, או לכל הפחות סבורים שנעשה סוג של צדק. אלו וגם אלו מרגישים שאנחנו מן "אור לגויים" כי הנה, אצלנו כולם שווים בפני החוק, ואפילו ראש ממשלה לשעבר אצלנו לא חסין והוא נכנס לכלא. ואלו וגם אלו מתבדחים על זה שנשיא לשעבר בכלא כבר יש לנו, וגם שר עבודה ורווחה, שר אוצר ושר פנים כבר היו לנו אז בואו נקים כבר ממשלה בכלא.

אני פחות משועשע מזה, או, ליתר דיוק, בכלל לא. ראש ממשלה הוא תואר שמעצם היותו ציבורי מפקיע מבעליו את פרטיותו, והופך אותו לשל כולם. איך אמר אז אהוד ברק? "ראש ממשלה של כווווולם". יותר מזה, ביום בו ראש ממשלה לשעבר נכנס לכלא, אני מרגיש כאילו כל אחד מאיתנו, הישראלים, נכנס מעט לכלא, וכל אחד מאיתנו חווה את ההשפלה הזו של ליפול מאיגרא רמא של המשרה הרמה ביותר בארץ לבירא עמיקתא של הכלא.

ואיכשהו נראה שזה רק אצלנו; מדינות מערביות ודמוקרטיות רבות עשו ככל שביכולתן להימנע מהכנסת ראש ממשלה לשעבר (או נשיא, תלוי בשיטת הבחירות) לכלא. הרי במדינות הללו לא חסרים נשיאים או ראשי ממשלות שסרחו, ובכל זאת, אף אחד מהם לא נכנס לכלא. צרפת עשתה שמיניות באוויר כדי להימנע מהכנסתו של ז'אק שיראק לכלא, על אף שכפי הנראה מעל במיליונים במשך כ-20 שנה, וכך גם ארצות הברית עם קלינטון בפרשת ווייטווטר, או בפרשת מוניקה לוינסקי, שהביאה אותו כמעט עד הדחה.

העיקרון העומד בבסיס ההבנה הזו הוא שלא רק אותו ראש ממשלה או נשיא ייענשו, אלא גם האומה אותה הנהיגו תיענש, על לא עוול בכפה. וכך אני מרגיש כיום: כאילו גם אנחנו, כאומה, נענשים. ואני יודע שמדובר בדעה לא פופולרית במיוחד, אבל הייתי מעדיף שאולמרט לא ייכנס לכלא. לא בשבילו, בשבילנו. שימצאו דרך אחרת להעניש אותו. כי ראש ממשלה שסרח ונכנס לכלא, לא עושה את זה כאדם פרטי; לנצח הוא יהיה ראש ממשלה לשעבר, והמוסד המכובד הזה, וביחד איתו אנחנו, כאזרחים, נכנסים לכלא גם כן, וסובלים מהסטיגמה שתוטל עלינו כמדינה רקובה ומושחתת גם כן. למי שקשה להתחבר לקונספט הזה, שראש הממשלה לא רק מייצג אותנו אלא גם הופך לחלק מאיתנו, אני מבקש להזכיר דוגמה מעט קיצונית, אבל כזו מעבירה את התחושה הזו באופן המדויק והחד ביותר: כשראש הממשלה רבין ז"ל נרצח, הרגשנו כאילו נרצח לא רק ראש ממשלה, אלא מישהו קרוב לנו ויקר לנו באופן אישי, או אפילו חלק מאיתנו. ברור מאליו שבשום אופן אני לא משווה בין רצח של אדם חף מפשע על לא עוול בכפו למעשה פלילי של אדם שסרח באשמתו שלו, אלא רק בחלק הזה שגורס שהיות ומדובר בראשי ממשלה, ההשפעה של אותם מעשים חורגת מגבולם הצר והפרטי כאנשים, אלא מקיפה את כל הישראלים יחד. ובשל כך עדיף היה להימנע מהכנסתו של אולמרט לכלא, ולמצוא דרך אחרת להעניש רק אותו, ולא אותנו.

פוסטים נוספים שעשויים לעניין אותך: אבן מקיר, יהודים טובים, פוליטיקיימות

רוצים לדעת מתי עולה פוסט חדש?
הירשמו כאן:

הפוסט הבא בדרך אליך :)

bottom of page